KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin ve özel hayatınızın gizliliğinin koruması bizim için çok önemlidir. Bu sebeple başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere diğer ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması konusunda veri sahibi olan ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırlamış bulunmaktayız.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkımız saklıdır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlu sıfatıyla tarafımızdan KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, aşağıda açıklanan kapsamda elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği kadarıyla üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

-İŞLENEN VERİLERİNİZ:

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası

 

Bu kişisel verileriniz hangi amaçlarla işleniyor?

Ödeme hizmetlerinin alınması, fatura düzenlenmesi, müşteri bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, siparişlerin teslim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rızanızın olması kaydıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi, sözleşme ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, arşivleme ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve taleplerin takip edilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara yasal yükümlülük gereği bilgi verilmesi, şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Kişisel verileriniz, www.imotim.com’daki üyelik formları, üyelik hesabınız içerisinde bulunan ve isteğinize bağlı olarak doldurabileceğiniz alanlar, sosyal medya ile giriş yapmanız halinde burası, şikayet ve talepleriniz, sözleşmeler,çerezler,çağrı merkezi,kampanyalar, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Açık Rıza Metni’nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

-İŞLENEN VERİLERİNİZ:

E-Posta Adresi, Fatura ve Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası

 

Bu kişisel verileriniz hangi amaçlarla işleniyor?

Ödeme hizmetlerinin alınması, fatura düzenlenmesi, müşteri bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, siparişlerin teslim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rızanızın olması kaydıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi, sözleşme ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, arşivleme ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve taleplerin takip edilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara yasal yükümlülük gereği bilgi verilmesi, şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Kişisel verileriniz, www.imotim.com.’daki üyelik formları, üyelik hesabınız içerisinde bulunan ve isteğinize bağlı olarak doldurabileceğiniz alanlar, sosyal medya ile giriş yapmanız halinde burası, şikayet ve talepleriniz, sözleşmeler,çerezler,çağrı merkezi,kampanyalar, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Açık Rıza Metni’nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

-İŞLENEN VERİLERİNİZ:

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

 

Bu kişisel verileriniz hangi amaçlarla işleniyor?

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, arşivleme ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara yasal yükümlülük gereği bilgi verilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, şikayet ve taleplerin takibi, amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

-İŞLENEN VERİLERİNİZ:

Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları

 

Bu kişisel verileriniz hangi amaçlarla işleniyor?

İşlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesi, ödeme hizmetlerinin alınması, fatura düzenlenmesi, arşivleme ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara yasal yükümlülük gereği bilgi verilmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar ve SAP programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için kişisel verileriniz detayları Rıza Metni’nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

-İŞLENEN VERİLERİNİZ:

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

 

Bu kişisel verileriniz hangi amaçlarla işleniyor?

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi,  saklama ve arşiv işlemlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması yetkili kurum ve kuruluşlara yasal yükümlülük gereği bilgi verilmesi, faaliyetlerin hukuka uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni’nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

-İŞLENEN VERİLERİNİZ:

Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri

 

Bu kişisel verileriniz hangi amaçlarla işleniyor?

Ödeme hizmetlerinin alınması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, arşivleme ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara yasal yükümlülük gereği bilgi verilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı ve elektronik formlar, e-postalar ve internet sitesi içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

-İŞLENEN VERİNİZ:

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

 

Bu kişisel verileriniz hangi amaçlarla işleniyor?

Müşteri bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv işlemlerinin yürütülmesi, talep  ve şikayetlerin takibi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara yasal yükümlülük gereği bilgi verilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Yukarıda belirtilen kişisel veriler çağrı merkezimize yapılan aramalar sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

-İŞLENEN VERİNİZ:

Konum Bilgileri

 

Bu kişisel verileriniz hangi amaçlarla işleniyor?

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz ve pazarlama çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kullandığınız internet tarayıcısındaki tercihinize göre toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen açık rızanıza bağlı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel veriler KVKK’nın 8 ve 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, yalnızca ilgili amacın gerçekleştirilmesi ölçüsünde ve yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde ürünün teslimatı için teslimat ekiplerine, ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalar ve teslimat vb. konularda bilgi vermek üzere toplu SMS veya e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve gerektiğinde satış sonrası hizmetler için tedarikçilerimize, yasal yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan, kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Ayrıca, Şirket, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi; fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; veri sahibi ile Şirketimiz arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması; veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi durumlarda kişisel verileri veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların yerine getirilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimizce; Ticaret Bakanlığıyla, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurt içi/yurt dışı/uluslararası kuruluşlarla, kamu/özel kurum ve kuruluşlarla, Şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketleriyle, diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla, tedarikçilerimizle veya alt yüklenicileriyle, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlarla, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileriyle ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılacaktır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak; 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Saklanması, Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

KVKK’da veya diğer ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, kişisel verilerinizi en az bu süre kadar saklanmak zorundayız.

Kişisel verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürenin sonunda söz konusu veriler tarafımızdan veya kişisel veri sahibinin talebiyle silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Bu konuya ilişkin takip edilecek usulde KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uyulacaktır.

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İlgili mevzuatta işlemiş olduğumuz kişisel verilerin saklanma süresine yönelik herhangi bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkiden kaynaklı olabilecek olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin silinmesine dair geçerli bir sebeple tarafımıza başvurduğunuzda yasal olarak mümkün olduğu oranda en geç 30 (otuz) gün içerisinde kişisel verileriniz silinir. 

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, başvurunuz gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç 30 (otuz) gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve başvuruya konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir ve Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. 

Saklama süreleri ilgili mevzuatta belirlenen kişisel verilerin süresinden önce silinmesi veya yok edilmesini talep etmeniz halinde işbu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 

Başvuru

Kişisel veri sahibi olarak haklarınız konusunda başvuru ve taleplerinizi dilerseniz KVKK Başvuru Formu’nu kullanarak;

Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Yeniceköy Mahallesi Mobilya Caddesi Seyran Koltuk Sit. No: 24/2 İnegöl/Bursa adresine göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle imotim[email protected]  kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden [email protected]  adresimize göndererek

bize iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince bu başvuruda;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu,

bulunması zorunludur.

 

Başvuran ilgili kişi başvurusunda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep başkası adına yapılıyorsa başvuruyu yapanın bu konuda özel yetkili olması ve özel vekaletnamenin, başvurucunun kimlik ve adres bilgileriyle kimliği doğrulayıcı belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz kişilerin başkaları adına yaptığı başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yukarıda öngörülen usule uyularak yapacağınız başvurularınız şirketimizce değerlendirilerek en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Bu işlem ücretsizdir fakat Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket’imiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi durumunda, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul aracılığıyla size iletilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

Siz müşterilerimize web sitemizde daha iyi hizmet sağlayabilmek için kişisel verilerinizi işlememiz gerekiyor. Bu kişisel verilerinizden bazıları ancak açık rızanızın olması kaydıyla işlenebiliyor. Rıza vermek istemiyorsanız, “Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile sitemize üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşleniyor?

Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, T.C. kimlik numaranız, e-posta adresiniz, fatura ve teslimat adresleriniz, cep telefonu numaranız, uyuşmazlık olması halinde dava dosyasındaki bilgileriniz, ihtarnameleriniz, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, fatura bilgileriniz, talep bilgileriniz, sipariş bilgileriniz, müşteri yorumlarınız, IP adresi bilgileriniz, internet sitesi giriş çıkış bilgileriniz, kullanıcı adı bilgileriniz, şifre bilgileriniz, trafik verileriniz (bağlantı zamanı / süresi vb.), şifrelenmiş kredi kartı bilgileriniz, banka hesap / IBAN numarası bilgileriniz, çağrı merkezi ses kayıtları ile konum bilgileriniz açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Kişisel verileriniz; www.imotim.com’daki üyelik formları, üyelik hesabınız içerisinde bulunan ve isteğinize bağlı olarak doldurabileceğiniz alanlar, şikayet ve talepleriniz, sözleşmeler, çerezler, çağrı merkezi, kampanyalar, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşlenecek?

KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı hukuki sebep kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz açık rıza vermeniz durumunda; size özel reklam ve kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirleme çalışması yapılması, kullanıcı deneyiminizi artırıcı çalışmaların yapılması, www.imotim.com’un işleyişinin geliştirilmesi ile müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel hedefleme ve segmentasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, müşteri bağlılığı oluşturulması ve sürdürülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel Veri Sahipleri Olarak Haklarınız Nelerdir?


Kişisel veri sahipleri olarak; 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine açık biçimde muvafakat ettiğinizi, üye ol sayfasındaki “üye ol” butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu

İmotim Mobilya Elektronik Ticaret Anonim Şirketi olarak www.imotim.com (Websitesi) adresli internet sitemizde daha iyi bir kullanım sağlayabilmek için internet çerezleri kullanmaktayız. Bu çerez kullanımı politikamız Websitesi ziyaretçilerimize ve üyelerimize hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır.

 

ÇEREZ NEDİR?

Çerez, erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza internet siteleri tarafından kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Websitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Websitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Haliyle çerezler, Websitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

 

HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ?

Zorunlu Çerezler: Bunlar Websitesi’nin çalışması için zorunlu olan çerezlerdir.

İstatistik Çerezleri: Web sitesi ziyaret sayısı gibi istatistiki verilerin kaydını tutmak için kullanılan çerezlerdir.

Deneyim Çerezleri: Ziyaretiniz sırasında web sitemizin mümkün olduğunca iyi performans göstermesi için kullanılmaktadır. Bu çerezleri reddederseniz web sitemizdeki bazı işlemler kaybolacaktır.

Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler sayesinde web sitemizi ziyaret ederken ilgi alanlarınızı ve davranışlarınızı paylaşarak kişiselleştirilmiş içerik ve teklifleri görme şansınızı artırırsınız.

 

ÇEREZLER HANGİ AMAÇLA KULLANILIR?

Websitesi’nin analiz edilip daha etkili kullanılabilmesi için bazı verilere ihtiyaç duyulması,

Şirket’in sizin Websitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek,

Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması amaçlarıyla kullanılmaktadır.

 

HANGİ KİŞİSEL BİLGİLERİ NE AMAÇLA TOPLUYORUZ?

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metninde toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim formları

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçerseniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zamanaşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

 

VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE TUTARIZ?

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

 

Çerez politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize aşağıdaki adresleri kullanarak bize iletebilirsiniz.

E-mail: [email protected]

Çağrı Merkezi: 0546 694 16 16

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu için tıklayınız.